Masaż Energetyczny Reiki


Reiki dr Holy Opole

Reiki nie jest religią.

Nie zastępuje jej.

Nie jest też żadną filozofią, czy sektą. Jest energią i sztuką jej wykorzystania dla poprawy stanu zdrowia.

Twórcą reiki jest Mikao Usui, japoński mnich.

Raz przedstawia się go, jako buddystę, raz jako chrześcijanina. Reiki postrzegana jest,  jako energia przenikająca wszystko i wszystkich.

Przeciętny człowiek ma bardzo ograniczone możliwości w posługiwania się nią. Reiki zakłada, że zdrowie oznacza harmonię zarówno w człowieku, jak i w jego otoczeniu.

Natomiast choroba powstaje w wyniku braku czy też zaburzenia owej harmonii. Jeśli chodzi o ciało, zaburzenie może powstać przez zablokowanie energii, meridianów. Reiki ma usuwać te zaburzenia.Przez pobudzanie organizmu do poprawy przepływu energii oraz przez usuwanie blokad energetycznych w czakrach i meridianach.

Wykonuje się to stosując nakładanie rąk na określone miejsca na ciele. Osoba poddająca się takiemu zabiegowi, może odczuwać energię reiki, jako: uczucie ciepła, zimna, ucisku czy mrowienia.

Może również nic nie odczuwać. Nie znaczy to, że nic się nie dzieje. Większość z nas jest podatna na taki sposób poprawy zdrowia.

Każdy z nas posiada, czakry i meridiany , które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Reiki jest stosowna zarówno w stosunku do ludzi, jak i do roślin i zwierząt. W krajach zachodnich udało się połączyć medycynę akademicką i „staro wschodnią”, dlatego w niektórych szpitalach stosowana jest ta metoda poprawy stanu zdrowia.

Kiedy spróbujemy przetłumaczyć słowo Reiki zauważymy, że składa się ono z dwóch słów REI i KI

REI – można tłumaczyć, jako Ducha, coś, co kieruje funkcjonowaniem Wszechświata.

KI –tłumaczymy, jako energię, która ożywia wszystko, co żyje. Jeśli poziom tej energii jest wysoki to czujemy się silni, jesteśmy zdrowi. Natomiast, kiedy KI jest mało, jesteśmy, osłabieni i chorujemy.